Chẳng Tiếc Thời Gian | 不惜时光 – Trương Lương Dĩnh 张靓颖

4 6 Đánh giá
Tổng điểm
Tổng lượt đánh giá
6
--------
5
50%
4
17%
3
17%
2
17%
1
0%
7 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Cận Ngữ Ca
11 ngày trước

ôn chứa chan ánh sáng vì chà

Cận Ngữ Ca
11 ngày trước

ợc gửi đánh giá

Cận Ngữ Ca
15 ngày trước

bạn có được gửi đánh giá

Cận Ngữ Ca
17 ngày trước

ong chẳng đổi dời
Là ánh mắt luôn chứa chan ánh sáng vì chàng

Vũ
17 ngày trước

Có nỗi trông mong chẳng đổi dời
Là ánh mắt luôn chứa chan ánh sáng vì chàng